INVITATION FOR BIDDING-19

Date: December 20, 2018

Country: Mongolia

BMZ-N°.:2012 65 511

Re-Tender Notice: Invitation for Bid

Ref:International Competitive Bidding /ICB/ for Construction of Protected Area’s Administration Building, Information and training centers, and Ranger Posts for the Protected Areas of Mongolia.

International competetive bidding No.: MON/ICB013/2018

Project Recipient: Ministry of Environment and Tourism of Mongolia

Project Title: “Biodiversity and Adaptation to Climate Change Project”

Дэлгэрэнгүй...
 

VACANCY ANNOUNCEMENT- RE-ADVERTISEMENT

Date: December 21, 2018

PROCUREMENT OFFICER FOR “BIODIVERSITY AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE” PROJECT IN MONGOLIA

The Ministry of Environment and Tourism is seeking to recruit a Procurement Officer for “Biodiversity and Adaptation to Climate Change” project in Mongolia. The project is being implemented by the Ministry of Environment and Tourism from 2015 to 2020 under the Government of Mongolia and Federal Republic of Germany’s financial cooperation financing through the KfW Development Bank. The project aims at strengthening the management of the Mongolian Protected Area (PA) system, to maintain biodiversity conservation and to improve/stabilizing the livelihoods of local populations.

Дэлгэрэнгүй...
 

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROCUREMENT OFFICER

Date: December 06, 2018

 

PROCUREMENT OFFICER FOR “BIODIVERSITY AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE” PROJECT IN MONGOLIA

The Ministry of Environment and Tourism is seeking to recruit a Procurement Officer for “Biodiversity and Adaptation to Climate Change” project in Mongolia. The project is being implemented by the Ministry of Environment and Tourism from 2015 to 2020 under the Government of Mongolia and Federal Republic of Germany’s financial cooperation financing through the KfW Development Bank. The project aims at strengthening the management of the Mongolian Protected Area (PA) system, to maintain biodiversity conservation and to improve/stabilizing the livelihoods of local populations.

Дэлгэрэнгүй...
 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ-26

Огноо: 2018-11-15

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн 2018 оны санхүүгийн жилд олон улсын эрх бүхий аудитын байгууллагаар олон улсын баталгаажуулалтын аудитын стандарт ISAE 3000-гийн дагуу 2018 оны санхүүгийн жилд баталгаажуулалтын аудит хийлгэх, дүгнэлт, тайлан гаргах мөн тус санхүүгийн жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул олон улсын эрх бүхий аудитын байгууллагуудыг дэлгэрэнгүй жагсаалтад орох мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 

INVITATION FOR BIDDING-18

Date: November 13, 2018

Country: Mongolia

BMZ-N°.:2012 65 511

Re-Tender Notice: Invitation for Bid

Ref:International Competitive Bidding /ICB/ for Construction of Protected Area’s Administration Building, Information and training centers, and Ranger Posts for the Protected Areas of Mongolia.

International competetive bidding No.: MON/ICB013/2018

Project Recipient: Ministry of Environment and Tourism of Mongolia

Project Title: “Biodiversity and Adaptation to Climate Change Project”

Дэлгэрэнгүй...
 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ-25

Огноо: 2018-10-23

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн хүрээнд Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газарт Ойн тогтвортой менежментийн загвар төслийг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул тухайн чиглэлээр ажилладаг хуулийн этгээдийг дэлгэрэнгүй жагсаалтад орох мэдүүлгээ дахин ирүүлэхийг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй...
 

Хуудас 9 -с 1

Цаг агаар

d2d30ed22f64cdfc0bace5ed4613c244.jpg

Холбоо барих

Монгол улс,  Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, Жамъян гүний гудамж 18,
Даун Таун 401 тоот
 
Утас: 7014-0166
Утас: 7011-6901
И-мэйл: piu@baccp.mn